Zadania diakonii ewangelizacji

Zadania stojące przed posługującymi w tej diakonii są następujące:


• Rozeznanie sytuacji w środowisku, które ma być ewangelizowane i opracowanie szczegółowego planu ewangelizacji.
• Zachęcanie różnych ludzi, grup i wspólnot do modlitwy w intencji ewangelizacji („zaplecze” modlitewne).
• Zachęcanie i zapraszanie do uczestnictwa w rekolekcjach ewangelizacyjnych przez osobiste rozmowy, które powinny przybierać już formę indywidualnej ewangelizacji.
• Zapraszanie na ewangelizację przez afisze, ogłoszenia, listy.
• Przyjmowanie przychodzących na ewangelizację, rozdawanie tekstów.
• Przygotowanie liturgii i świadectwa na poszczególne dni rekolekcji ewangelizacyjnych
• Prowadzenie spotkań i rozmów z osobami zgłaszającymi się po każdym nabożeństwie ewangelizacyjnym.
• Prowadzenie spotkań z grupami poewangelizacyjnymi.