Kto może posługiwać w diakonii?

Obowiązuje tu najpierw zasada: nemo dat, quod non habet – nikt nie może dać tego, czego nie posiada!


Członek diakonii powinien mieć za sobą doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem jako swoim Zbawcą i Panem, musi mieć w sobie nowe życie w Duchu Świętym, aby móc w tym Duchu dać świadectwo i w ten sposób zaprosić do Jezusa innych. Musi miłować Chrystusa i braci na tyle, by podjąć misję w służbie Ewangelii i zbawienia. Musi być człowiekiem wiary, zawierzenia i modlitwy, który nie opiera się na sobie, ale na mocy Ducha Świętego.
Nie jest jednak wymagane, aby kandydat na członka zespołu ewangelizacyjnego posiadał powyższe przymioty od razu na początku w stopniu pełnym i doskonałym. Może on wzrastać w nich w trakcie przygotowywania ewangelizacji.