Wspólnota dla kapłanów

Kapłani w Ruchu Światło-Życie gromadzą się we wspólnocie Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

 

Ta wspólnota jednoczy kapłanów - moderatorów Ruchu Światło-Życie dla lepszego wyrażenia i realizowania ich posługi w ramach Ruchu i  przez Ruch na rzecz odnowy Kościoła.

Pragnie ona dokonać tego zjednoczenia m.in. przez posłużenie się formą kościelnego zrzeszenia zwanego w prawie kanonicznym "Pia Unio".

Witryna UKChS - kliknij tutaj